REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zaangażowanie społeczne tworzące pozytywne relacje międzypokoleniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Młodzież wspiera Seniorów – międzypokoleniowe spotkania w Świętokrzyskim”. Naszym celem jest nawiązanie silnej więzi między młodzieżą a seniorami oraz stworzenie warunków do wspólnego rozwoju i wsparcia.

W ramach projektu planujemy zaangażować ok. 30 seniorów, którzy będą aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach. Aby wziąć udział w projekcie, uczestnicy będą musieli uzupełnić i podpisać deklarację przystąpienia do projektu oraz regulamin uczestnictwa w nim.

Jednocześnie, zdecydowaliśmy się również włączyć do działania projektowego grupę młodzieży w wieku od 10 do 17 lat. Poszukujemy 10 młodych osób, które do tej pory nie brały udziału w żadnym projekcie aktywizacji. Chcemy dać im szansę odkrycia swoich umiejętności, pasji i poszerzenia wiedzy na temat środowiska lokalnego. Udział w projekcie pomoże również w doskonaleniu kompetencji obywatelskich oraz zmieni postrzeganie starości, które często kojarzy się z biernością i brakiem aktywności.

Zapraszamy do udziału w projekcie zarówno seniorów, jak i młodzież. Każdy uczestnik weźmie udział we wszystkich zaplanowanych działaniach. Również osoby ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i ruchowymi są mile widziane i zapraszane do udziału. Na tym etapie realizacji zadania publicznego zostaną wybrani również 4 animatorzy – wolontariusze, którzy będą sprawować opiekę nad grupą seniorów i młodzieży na zajęciach. W ich przypadku, ważne będą kompetencje pedagogiczne, otwartość oraz umiejętność pracy z obiema grupami wiekowymi.

Jeżeli liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji dowolnego beneficjenta, na jego miejsce zostanie zrekrutowana inna osoba.

Zachęcamy seniorów i młodzież do dołączenia do projektu „Młodzież wspiera Seniorów” i tworzenia silnej społeczności międzypokoleniowej, w której wszyscy uczymy się od siebie nawzajem i wspólnie budujemy lepszą przyszłość.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail: malgorzata@ear.com.pl

Rekrutacja trwa do 14 lipca 2023 roku lub do momentu zrekrutowania maksymalnej liczby uczestników.

Uczestnicy muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
Wiek: 10-17 lat
Wiek: 60 i więcej lat

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Scroll to Top