RADY SENIORÓW

Miejska Rada Seniorów
w Sandomierzu

Pl. Poniatowskich 3
27-600 Sandomierz

Rada Seniorów Miasta
i Gminy Końskie

ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

Miejska Rada Seniorów
w Pińczowie

ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów

Miejska Rada Seniorów
w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5
26-130 Suchedniów

Gminna Rada Seniorów
w Bielinach

ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny

Gminna Rada Seniorów
w Miedzianej Górze

ul. Urzędnicza 18
26-085 Miedziana Góra

Rada Seniorów Miasta i Gminy Połaniec

ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec

Gminna Rada Seniorów
w Jędrzejowie

ul. 1-go Listopada 33
28-300 Jędrzejów

Gminna Rada Seniorów w Starachowicach

ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Miejska Rada Seniorów w Kielcach

ul. Kościuszki
25-303 Kielce

Gminna Rada Seniorów
Urząd Gminy w Bliżynie

ul. Kościuszki 79a
26-120 Bliżyn

Gminna Rada Seniorów
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Miejska Rada Seniorów w Sędziszowie

ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

Gminna Rada Seniorów we Włoszczowie

ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

Scroll to Top