MŁODZIEŻ WSPIERA SENIORÓW

Zaangażowanie społeczne tworzące pozytywne relacje międzypokoleniowe

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie „Młodzież wspiera Seniorów – międzypokoleniowe spotkania w Świętokrzyskim” skierowanym do mieszkańców Miasta i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz okolic i stanowiącym wspaniałą okazję do angażowania się społecznie i tworzenia pozytywnych relacji między pokoleniami.

W ramach naszej „Senioriady” pragniemy skonfrontować się z wyzwaniami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa we współczesnej Polsce. Wierzymy, że uczenie się przez całe życie jest kluczem do aktywności i spełnienia, szczególnie dla osób starszych. Dlatego stworzyliśmy innowacyjny program edukacyjno-aktywizujący, który pomoże seniorom z Ostrowca Świętokrzyskiego zwiększyć ich wiedzę, wzmocnić postawy obywatelskie, podnieść świadomość na temat bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia oraz odkryć ich pasje i zainteresowania.

WARSZTATY

KONKURSY

WYJAZDY

rekreacyjne

ZAJĘCIA

sportowe

BIESIADY

Za ich pośrednictwem będziemy tworzyć unikatowe przeżycia, odkrywać smaki regionalnej kuchni, przekazywać wspomnienia i legendy lokalne oraz czerpać z bogactwa naszych tradycji. Zajęcia organizowane w ramach projektu są nieodpłatne, a ich głównym celem jest aktywizacja seniorów, którzy do tej pory czuli się mało samodzielni, samotni lub wykluczeni społecznie. Projekt pozwoli uczestnikom nie tylko poznać fascynującą historię i tradycje regionu Świętokrzyskiego, ale także poszerzyć swoją wiedzę na temat aktywności fizycznej, bezpieczeństwa i roli obywatelskiej w społeczeństwie.

Dzięki zaangażowaniu seniorów i wykorzystaniu ich doświadczenia, jesteśmy w stanie podnieść świadomość społeczeństwa i nieść przesłanie, że warto być aktywnym, zdobywać nowe umiejętności i być czujnym na zagrożenia współczesnego świata. To stanowi również dobry przykład dla młodzieży, która często nie dostrzega sensu w zdobywaniu wykształcenia i rozwijaniu umiejętności przede wszystkim dla samego siebie. Wierzymy, że integracja międzypokoleniowa polega na wzajemnym uczeniu się, zdobywaniu unikalnych doświadczeń i umiejętności, które w ramach naszego projektu związane będą między innymi z lokalnymi tradycjami kulinarnymi i artystycznymi.

Udział w „Senioriadzie” to nie tylko szansa na rozwój osobisty, ale również możliwość nawiązania wartościowych relacji międzypokoleniowych. Zależy nam na wzmacnianiu więzi społecznych, zbudowaniu mostów między młodzieżą a seniorami i stworzeniu społeczności opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i współpracy.

Razem możemy zmieniać świat poprzez budowanie relacji międzypokoleniowych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pasją. Dołącz do naszego projektu „Młodzież wspiera Seniorów – międzypokoleniowe spotkania w Świętokrzyskim” i stań się częścią społeczności, która dąży do tworzenia lepszego i bardziej zintegrowanego środowiska. Wspólnie stwórzmy przestrzeń, w której młodzież i seniorzy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami.

Scroll to Top