DLA SENIORA

informacja, badania, poradniki, książki

„Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 r.”,
Ministerstwo rodziny i polityki społecznej

„Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r.”,
Ministerstwo rodziny i polityki społecznej

„Indeks aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym”, Ekspertyza dla Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Perek-Białas, Elżbieta Mysińska

„Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym – 2014”,
Opracowanie dla Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Perek-Białas, Jan Zwierzchowski

„Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym – 2015”,
Opracowanie dla Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Perek-Białas, Jan Zwierzchowski

„Badanie ewaluacyjne realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycje 2016-2019”,
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

„Badanie ewaluacyjne z realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020. Edycje 2016-2019”,
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

„Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r.”,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej

„Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017”,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej

“Violence against the elderly Challenges – Research – Action”,
Katarzyna Jagielska, Joanna Małgorzata Łukasik, Norbert Gerard Pikuła

„Zalecenia dla decydentów dotyczące wspierania aktywnego starzenia się”,
Pozarządowy Komitet ds. Starzenia się, Wiedeń

„Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2014-2020 w zarysie”,
Publikacja powstała na podstawie treści Uchwały Rady Ministrów nr 238 z dnia 24 grudnia 2013 r.

„Raport krajowy – POLSKA Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych – Realizacja madryckiego planu działania na rzecz osób starszych w okresie 2012–2016”,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej

„Rady seniorów w województwie śląskim Kondycja i perspektywy rozwoju”,
Ryszard Skrzypiec Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej

„Opieka medyczna nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi w Erze postępującej cyfryzacji”,
PIotr Hańczyc, współpraca: Marta Sochocka Jerzy Leszek

źródło: senior.gov.pl

Scroll to Top